Trưởng ban dân số (1997)

Phim về những cán bộ đầy nhiệt huyết trong phong trào kế hoạch hóa gia đình ở nông thôn sau thời bao cấp, nơi nhân dân vẫn có quan niệm đẻ nhiều dẫn đến cuộc sống gặp nhiều khó khăn

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000