THẰNG BẠN XẤU SỐ


Tặng bạn Hiểu

 

 

Hôm qua còn học nhóm

Hôm nay nó đi rồi

Trưa, mò cua, phải cảm

Bị dòng nước cuốn trôi,

 

Nó từ giã cõi đời

Về nơi xa vời vợi

Để lũ bạn chới với

Buồn chẳng nói lên lời,

Image

Mộ nó nằm giữa trời

Bên cánh đồng phất phới

Lúa vỗ về an ủi

Thằng bé bớt ngậm ngùi…….

 

 

Nguyễn Đương

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000