Bản scan sách văn học miền Bắc xưa

Ở hai đầu đất nước (1979)

Ở hai đầu đất nước (1979)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1979

Những việc bình thường (1962)

Những việc bình thường (1962)

Tác giả: Ngọc Thạch - Lê Ái Mỹ

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1962

Những bà giáo thời xưa (1988)

Những bà giáo thời xưa (1988)

Tác giả: Đỗ Thị Hảo

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1988

Người sông Gianh (1965)

Người sông Gianh (1965)

Tác giả: Lê Phương

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1965

Ngôi sao màu đỏ (1973)

Ngôi sao màu đỏ (1973)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1973

Nghe tiếng gà trên điểm chốt (1975)

Nghe tiếng gà trên điểm chốt (1975)

Tác giả: Nguyễn Quang Hà

NXB: NXB Văn nghệ giải phóng

Năm XB: 1975

Mùa xuân em tiễn anh đi (1973)

Mùa xuân em tiễn anh đi (1973)

Tác giả: Hoàng Khắc Bá

NXB: NXB Thanh niên

Năm XB: 1973

Mùa dưa hấu (1971)

Mùa dưa hấu (1971)

Tác giả: Bích Thuận

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1971

Đội ngũ hôm nay (1965)

Đội ngũ hôm nay (1965)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1965

Cô gái tiền phong (1967)

Cô gái tiền phong (1967)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1967

Cô gái Mèo (1972)

Cô gái Mèo (1972)

Tác giả: Huy Cận

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1972

Cành mận trắng (1975)

Cành mận trắng (1975)

Tác giả: Cảnh Trà

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1975

Lục súc mới tranh công (1956)

Lục súc mới tranh công (1956)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: Vụ thông tin đại chúng xuất bản

Năm XB: 1956

Hãy nhớ lấy lời tôi (1964)

Hãy nhớ lấy lời tôi (1964)

Tác giả: Tố Hữu - Vũ Quang - Thép Mới

NXB: NXB Thanh niên

Năm XB: 1964

Gió và lửa (tập thơ - 1982)

Gió và lửa (tập thơ - 1982)

Tác giả: Vân Long - Nguyễn Bùi Vợi

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1982

Đường chúng ta đi (tập thơ - 1962)

Đường chúng ta đi (tập thơ - 1962)

Tác giả: Hoàng Trung Thông

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1962

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000