Bản scan sách văn học miền Bắc xưa

Dòng than mới (tập truyện ngắn 1969)

Dòng than mới (tập truyện ngắn 1969)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1969

Dòng sông (tập truyện ngắn - 1974)

Dòng sông (tập truyện ngắn - 1974)

Tác giả: Đỗ Bảo Châu

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1974

Đổi đời (tập hồi ký - 1964)

Đổi đời (tập hồi ký - 1964)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Thanh niên

Năm XB: 1964

Đầu súng trăng treo (tập thơ - 1966)

Đầu súng trăng treo (tập thơ - 1966)

Tác giả: Chính Hữu

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1966

Đất ta dậy rồi (tập truyện - 1972)

Đất ta dậy rồi (tập truyện - 1972)

Tác giả: Đào Vũ

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1972

Chân trời xa (tập truyện ký - 1977)

Chân trời xa (tập truyện ký - 1977)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1977

Bốn mùa hoa (tập thơ - 1975)

Bốn mùa hoa (tập thơ - 1975)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Việt Bắc

Năm XB: 1975

Bên cửa sổ máy bay (tập thơ - 1985)

Bên cửa sổ máy bay (tập thơ - 1985)

Tác giả: Trần Đăng Khoa

NXB: NXB Tác phẩm mới

Năm XB: 1985

Bạn tôi (tập truyện ngắn - 1974)

Bạn tôi (tập truyện ngắn - 1974)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1974

Bác để lại (Tập thơ - 1972)

Bác để lại (Tập thơ - 1972)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1972

Anh thợ tài hoa (tập truyện ngắn 1984)

Anh thợ tài hoa (tập truyện ngắn 1984)

Tác giả: Nguyễn Đức Huệ

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1984

Vườn hồng (Tập thơ 1961)

Vườn hồng (Tập thơ 1961)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1961

Tiếng hát mùa xuân (Tập thơ - ca dao 1961)

Tiếng hát mùa xuân (Tập thơ - ca dao 1961)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1961

Bà mẹ Hiền Lương (Tập thơ - 1957)

Bà mẹ Hiền Lương (Tập thơ - 1957)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1957

Lòng mẹ (Tập thơ - 1977)

Lòng mẹ (Tập thơ - 1977)

Tác giả: Nguyên Hồ

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1977

Chuyện một vùng quê (Tập truyện ngắn - 1976)

Chuyện một vùng quê (Tập truyện ngắn - 1976)

Tác giả: Bùi Công Bính - Nguyễn Văn

NXB: NXB Hội nhà văn Thái Bình

Năm XB: 1976

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000