Giai đoạn 1900 - 1949

Hán văn tân giáo khoa thư (lớp trung đẳng, 1929)

Hán văn tân giáo khoa thư (lớp trung đẳng, 1929)

Tác giả: Nguyễn Hiệt Chi, Lê Thước

NXB: Nhà in Mạc Đĩnh Tư, Hà Nội

Năm XB: 1929

Hán văn tân giáo khoa thư (lớp cao đẳng, 1929)

Hán văn tân giáo khoa thư (lớp cao đẳng, 1929)

Tác giả: Nguyễn Hiệt Chi - Lê Thước

NXB: Nhà in Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội

Năm XB: 1929

Ấu học bị thể (1916)

Ấu học bị thể (1916)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: Sài Gòn

Năm XB: 1916

Sơ học luân lý (1949)

Sơ học luân lý (1949)

Tác giả: Trần Trọng Kim

NXB: NXB Tân Việt

Năm XB: 1949

Đại Nam quốc sử diễn ca ( quyển 1, 1948)

Đại Nam quốc sử diễn ca ( quyển 1, 1948)

Tác giả: Lê Ngô Cát , Phạm Đình Toái

NXB: Nhà in Sông Nhị, Hà Nội

Năm XB: 1948

Đại Nam quốc sử diễn ca ( quyển 2, 1948)

Đại Nam quốc sử diễn ca ( quyển 2, 1948)

Tác giả: Lê Ngô Cát - Phạm Đình Toái

NXB: NXB Sông Nhị, Hà Nội

Năm XB: 1948

Tập đọc và học thuộc lòng (lớp sơ đẳng - trung đẳng năm thứ nhất, 1939)

Tập đọc và học thuộc lòng (lớp sơ đẳng - trung đẳng năm thứ nhất, 1939)

Tác giả: Mai Văn Phương - Bùi Huy Huệ

NXB: Nhà in LeGrand, Hà Nội

Năm XB: 1939

100 bài tập đọc (lớp nhất, lớp nhì - quyển 2, 1949)

100 bài tập đọc (lớp nhất, lớp nhì - quyển 2, 1949)

Tác giả: Một nhóm giáo viên

NXB: Nhà in Hoàng Văn, Chợ Lớn SG

Năm XB: 1949

Việt văn độc bản (1941)

Việt văn độc bản (1941)

Tác giả: Vũ Như Lâm - Vũ Như Hướng

NXB: Nhà in Mỹ Thắng Nam Định

Năm XB: 1941

Quốc văn sưu tập (1944)

Quốc văn sưu tập (1944)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: Sài Gòn

Năm XB: 1944

Việt văn giáo khoa thư (1939.)

Việt văn giáo khoa thư (1939.)

Tác giả: Dương Quảng Hàm

NXB: Sài Gòn

Năm XB: 1939

Những nhận xét về văn phạm Việt Nam (1948)

Những nhận xét về văn phạm Việt Nam (1948)

Tác giả: Bùi Đức Tịnh

NXB: NXB Đại Chúng

Năm XB: 1948

Văn phạm Việt Nam (lớp nhì lớp nhất, 1949)

Văn phạm Việt Nam (lớp nhì lớp nhất, 1949)

Tác giả: Việt Quang

NXB: NXB Nam Việt, Sài Gòn

Năm XB: 1949

Tiểu học Việt Nam văn phạm giáo khoa thư (1942)

Tiểu học Việt Nam văn phạm giáo khoa thư (1942)

Tác giả: Nguyễn Quang Ánh - Bùi Kỷ - Trần Trọng Kim

NXB: NXB Lê Thăng, Hà Nội

Năm XB: 1942

Việt Hán văn khảo (1938)

Việt Hán văn khảo (1938)

Tác giả: Phan Kế Bính

NXB: Nam Kỳ xuất bản

Năm XB: 1938

Vệ sanh người dị đoan mình (1929)

Vệ sanh người dị đoan mình (1929)

Tác giả: N.H.N

NXB: Nhà in Nguyễn Duy Minh, Đồng Tháp

Năm XB: 1929

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000