Giai đoạn 1900 - 1949

Nghề thợ mộc (1939)

Nghề thợ mộc (1939)

Tác giả: Sách dạy nghề

NXB: Trường kỹ nghệ thực hành Bắc Kỳ

Năm XB: 1939

Cơ khí họa (1929)

Cơ khí họa (1929)

Tác giả: Nguyễn Hữu Thăng

NXB: Nhà in Nguyễn Kính (Hải Phòng)

Năm XB: 1929

Thường đàm nhựt dụng Hán tự liệt ca (1914)

Thường đàm nhựt dụng Hán tự liệt ca (1914)

Tác giả: Hồ Ngọc Cẩn

NXB: Hong Kong

Năm XB: 1914

Hoa ngữ chỉ nam (1933)

Hoa ngữ chỉ nam (1933)

Tác giả: Lê Quang Nhật

NXB: Tín Đức thư xã

Năm XB: 1933

Đọc và viết tiếng Pháp (1906)

Đọc và viết tiếng Pháp (1906)

Tác giả: M. Foncin

NXB: Paris

Năm XB: 1906

Tiếng Pháp (1939)

Tiếng Pháp (1939)

Tác giả: Pháp - Việt - Hoa

NXB: NXB Trung Hòa

Năm XB: 1939

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000