Sách thiếu nhi Liên Xô

Những mẩu chuyện về Lê-nin (1987)

Những mẩu chuyện về Lê-nin (1987)

Tác giả: A-lếch-xan-đrơ Cô-nô-xốp

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1987

Truyện ngắn Xô Viết (1990)

Truyện ngắn Xô Viết (1990)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1990

Cuộc đời của Lê-nin (1980)

Cuộc đời của Lê-nin (1980)

Tác giả: Ma-ria Pri-lê-gia-ê-va

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1980

Bột mì vĩnh cửu (1984)

Bột mì vĩnh cửu (1984)

Tác giả: A-lếch-xan-đrơ Bê-li-a-ép

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

17 khoảnh khắc mùa xuân (1979)

17 khoảnh khắc mùa xuân (1979)

Tác giả: I-u-li-an Xê-mi-ô-nốp

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-Xcơ-va

Năm XB: 1979

Cô-Xchi-a lùn (1985)

Cô-Xchi-a lùn (1985)

Tác giả: I-ô-xíp Lích Xta-nốp

NXB: NXB Cầu Vồng

Năm XB: 1985

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000