Thơ thiếu nhi xưa

Dòng sông trước cửa (1982)

Dòng sông trước cửa (1982)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1982

Gió thơm đồng cỏ (1981)

Gió thơm đồng cỏ (1981)

Tác giả: Nguyễn Bao - Võ Văn Trực

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1981

Cánh võng (Kim Đồng 1983)

Cánh võng (Kim Đồng 1983)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1983

Cánh én mùa xuân (Kim Đồng 1970)

Cánh én mùa xuân (Kim Đồng 1970)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1970

Cánh cửa nhớ bà (Kim Đồng 1990)

Cánh cửa nhớ bà (Kim Đồng 1990)

Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1990

Cái bống cái bang (Kim Đồng 1977)

Cái bống cái bang (Kim Đồng 1977)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1977

Bông hồng đỏ (Kim Đồng 1970)

Bông hồng đỏ (Kim Đồng 1970)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1970

Chim gọi mùa (Kim Đồng 1977)

Chim gọi mùa (Kim Đồng 1977)

Tác giả: Quang Huy

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1977

Còng con tìm mẹ (Kim Đồng 1995)

Còng con tìm mẹ (Kim Đồng 1995)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Con yêu mẹ (Kim Đồng 2001)

Con yêu mẹ (Kim Đồng 2001)

Tác giả: Xuân Quỳnh

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 2001

Bài ca trái đất (Kim Đồng 1984)

Bài ca trái đất (Kim Đồng 1984)

Tác giả: Định Hải

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1984

Anh đom đóm (Kim Đồng 1970)

Anh đom đóm (Kim Đồng 1970)

Tác giả: Võ Quảng

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1970

Cái gương có phép (Tập thơ - 1974)

Cái gương có phép (Tập thơ - 1974)

Tác giả: Vũ Ngọc Bình - Ngô Quân Miện

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1974

Tập thơ - Chim gõ kiến

Tập thơ - Chim gõ kiến

Tác giả: NXB Kim Đồng

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1972

Tập thơ : Bóng mây (1978)

Tập thơ : Bóng mây (1978)

Tác giả: Thanh Hào

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1978

Tập thơ : Cá bơi trong mặt trời (1983)

Tập thơ : Cá bơi trong mặt trời (1983)

Tác giả: Trần Hồng Thắng

NXB: Ban văn hóa thông tin Thạnh Trị - Hậu Giang

Năm XB: 1983

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000