Truyện đọc dành cho thiếu nhi xưa

Cánh đồng làng (Kim Đồng 1977)

Cánh đồng làng (Kim Đồng 1977)

Tác giả: Tô Hoài

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1977

Cánh chim đồng nội (Kim Đồng 1982)

Cánh chim đồng nội (Kim Đồng 1982)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1982

Cái tết của mèo con (Kim Đồng 2004)

Cái tết của mèo con (Kim Đồng 2004)

Tác giả: Nguyễn Đình Thi - Ngô Mạnh Lân

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 2004

Cá đuôi cờ (Kim Đồng 1984)

Cá đuôi cờ (Kim Đồng 1984)

Tác giả: Tô Hoài

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1984

Bông hoa móng rồng (Kim Đồng 1983)

Bông hoa móng rồng (Kim Đồng 1983)

Tác giả: Trần Thiên Hương

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1983

Bông chanh đỏ (Kim Đồng 1973)

Bông chanh đỏ (Kim Đồng 1973)

Tác giả: Đỗ Chu

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1973

Bến tàu trong thành phố (Kim Đồng 1984)

Bến tàu trong thành phố (Kim Đồng 1984)

Tác giả: Xuân Quỳnh

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1984

Bài học tốt (Kim Đồng 1982)

Bài học tốt (Kim Đồng 1982)

Tác giả: Võ Quảng

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1982

Bài hát tò vò (Kim Đồng 1986)

Bài hát tò vò (Kim Đồng 1986)

Tác giả: Nguyễn Thái Vận

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1986

Đàn cuốc (Truyện ngắn - 1978)

Đàn cuốc (Truyện ngắn - 1978)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1978

Truyện ngắn : Ai là bạn tốt (1978)

Truyện ngắn : Ai là bạn tốt (1978)

Tác giả: Vũ Duy Thông

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1978

Truyện : Rô bin xơn cơ ru xô (1986)

Truyện : Rô bin xơn cơ ru xô (1986)

Tác giả: Đa ni en Đê phô

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1986

Truyện ngắn : Bầu trời trò chuyện (1979)

Truyện ngắn : Bầu trời trò chuyện (1979)

Tác giả: Khánh Hữu

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1979

Truyện ngắn : Cô giáo vỡ lòng (1967)

Truyện ngắn : Cô giáo vỡ lòng (1967)

Tác giả: Trần Thanh Địch

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1967

Truyện ngắn : Bốn người bạn thân thiết (1984)

Truyện ngắn : Bốn người bạn thân thiết (1984)

Tác giả: Phan Nhuận - Lê Phi Hùng

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1984

Truyện ngắn : Cô kiến trinh sát (1972)

Truyện ngắn : Cô kiến trinh sát (1972)

Tác giả: Vũ Kim Dũng

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1972

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000