Truyện đọc dành cho thiếu nhi xưa

Truyện ngắn : Con chim sâu (1979)

Truyện ngắn : Con chim sâu (1979)

Tác giả: Quang Thắng

NXB: Văn nghệ Minh Hải

Năm XB: 1979

Truyện ngắn : Con mèo rét (1972)

Truyện ngắn : Con mèo rét (1972)

Tác giả: Lê Minh

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1972

Truyện ngắn : Đến những nơi xa (1968)

Truyện ngắn : Đến những nơi xa (1968)

Tác giả: Trần Hoài Dương - Phong Thu - Nguyễn Bùi Vợi

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1968

Truyện ngắn : Đỗ con (1969)

Truyện ngắn : Đỗ con (1969)

Tác giả: Thùy Dương

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1969

Truyện ngắn : Hoa phượng (1978)

Truyện ngắn : Hoa phượng (1978)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1978

Truyện ngắn : Lời nhắc nhủ của dòng suối (1974)

Truyện ngắn : Lời nhắc nhủ của dòng suối (1974)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1974

Truyện ngắn : Mẹ gà con vịt (1994)

Truyện ngắn : Mẹ gà con vịt (1994)

Tác giả: Nguyễn Đình Quảng

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1994

Truyện ngắn : Món quà gửi bạn miền Nam (1972)

Truyện ngắn : Món quà gửi bạn miền Nam (1972)

Tác giả: Hoàng Anh Đường

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1972

Truyện : Mùa xuân tương lai (1981)

Truyện : Mùa xuân tương lai (1981)

Tác giả: Hoàng Minh

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1981

Truyện ngắn : Những chấm đen nhỏ của bọ rùa (1984)

Truyện ngắn : Những chấm đen nhỏ của bọ rùa (1984)

Tác giả: Mari Lui Dơ - ve

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1984

Truyện ngắn : Quả xanh quả chín (1971)

Truyện ngắn : Quả xanh quả chín (1971)

Tác giả: Viết Linh

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1971

Truyện ngắn : Xe lu và xe ca (1982)

Truyện ngắn : Xe lu và xe ca (1982)

Tác giả: Phong Thu

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1982

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000