Truyện tranh

Tinh Võ môn (10 tập)

Tinh Võ môn (10 tập)

Tác giả: Truyện tranh

NXB: NXB Thanh niên

Năm XB: 1999

Phong Thần (32 tập)

Phong Thần (32 tập)

Tác giả: Truyện tranh Trung Hoa

NXB: NXB Long An

Năm XB: 1991

Anh em hồ lô (6 tập)

Anh em hồ lô (6 tập)

Tác giả: Truyện dân gian Trung Hoa

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1992

Asari tinh nghịch (100 tập)

Asari tinh nghịch (100 tập)

Tác giả: Muroyama Mayumi

NXB: NXB Văn hóa thông tin

Năm XB: 2003

Quyền vương Tinawa (15 tập - 1999)

Quyền vương Tinawa (15 tập - 1999)

Tác giả: Truyện tranh Nhật Bản

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Ô Long viện (12 tập)

Ô Long viện (12 tập)

Tác giả: Ngao Ấu Tường

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 2010

Chúa sơn lâm (5 tập - 1995)

Chúa sơn lâm (5 tập - 1995)

Tác giả: Osamu Tezuka

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Bác Ba Phi (2 tập - 1998)

Bác Ba Phi (2 tập - 1998)

Tác giả: Truyện cười dân gian

NXB: NXB Mũi Cà Mau

Năm XB: 1998

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000