Tập san : Mực tím (số đặc biệt VÒM ME XANH - 1994)