Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Bu-ra-ti-nô (1978)