Sách thiếu nhi Liên Xô

Cô-Xchi-a lùn (1985)

NXB: NXB Cầu Vồng

Năm XB: 1985

17 khoảnh khắc mùa xuân (1979)

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-Xcơ-va

Năm XB: 1979

Bột mì vĩnh cửu (1984)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

Cuộc đời của Lê-nin (1980)

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1980

Truyện ngắn Xô Viết (1990)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1990

Những mẩu chuyện về Lê-nin (1987)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1987

Những cuộc phiêu lưu của Xê-muy-en-pinh (1982)

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1982

Chú bé Mi-sca (1988)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

Người bạn kiên nghị (1988)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

Chuyện kể về kim loại (1989)

NXB: NXB Mir Mát-xcơ-va

Năm XB: 1989

Con người trở thành khổng lồ (1982)

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1982

Ở xứ cỏ rậm (1988)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

Thép đã tôi thế đấy (1987)

NXB: NXB APN

Năm XB: 1987

Niềm vui cả nhà ta (1988)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

Thuyền trưởng đơn vị (1984)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

Ti-mua và đồng đội (1985)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1985

Chuyện phiêu lưu của Mít đặc và các bạn (1986)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1986

Cây xanh rì rào (1989)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1989

Cánh buồm đỏ thắm (1984)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Bu-ra-ti-nô (1978)

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1978