Truyện Tranh

Chim lửa

Chim lửa

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 2002

Phi thuyền thời gian

Phi thuyền thời gian

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1999

Đường dẫn đến khung thành

Đường dẫn đến khung thành

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Hoàng Phi Hồng - chú bé long nhi

Hoàng Phi Hồng - chú bé long nhi

NXB: NXB Văn hóa thông tin

Năm XB: 1998

Ninja Quytaro

Ninja Quytaro

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1999

Tiểu hòa thượng

Tiểu hòa thượng

NXB: NXB Mỹ Thuật

Năm XB: 1998

Bác sỹ Kazu

Bác sỹ Kazu

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 2001

Cuốn từ điển kỳ bí (1998)

Cuốn từ điển kỳ bí (1998)

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1998

Miami cô bé siêu phàm

Miami cô bé siêu phàm

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1998

Thám tử lừng danh

Thám tử lừng danh

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Yaiba (27 tập)

Yaiba (27 tập)

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 2001

Siêu nhân Việt Nam

Siêu nhân Việt Nam

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Dấu ấn Rồng thiêng (bộ 1 - 59 tập)

Dấu ấn Rồng thiêng (bộ 1 - 59 tập)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1996

Dấu ấn Rồng thiêng (bộ 2-35 tập)

Dấu ấn Rồng thiêng (bộ 2-35 tập)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

7 Viên ngọc rồng (67 tập)

7 Viên ngọc rồng (67 tập)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Nhóc Maruko

Nhóc Maruko

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1997

Jack - Bác sỹ quái dị (32 tập)

Jack - Bác sỹ quái dị (32 tập)

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 2002

Tinh Võ môn (10 tập)

Tinh Võ môn (10 tập)

NXB: NXB Thanh niên

Năm XB: 1999

Phong Thần (32 tập)

Phong Thần (32 tập)

NXB: NXB Long An

Năm XB: 1991