Với mong muốn đưa hình ảnh giáo dục và cuộc sống xưa đến với nền giáo dục và cuộc sống hiện tại, để những thế hệ hiện tại và những thế hệ mai sau hiểu rõ hơn, cũng như giữ được nét truyền thống văn hóa giáo dục dân tộc, chúng tôi, những người làm trang web rất mong nhận được sự giúp đỡ về tư liệu, bài viết và những ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa. Bằng tất cả nỗ lực, chúng tôi đã và đang cố gắng sưu tầm nhiều hơn nữa, phong phú hơn nữa nguồn tư liệu để xây dựng một website về giáo dục và cuộc sống, ngày càng lớn mạnh.

 Chúng tôi sẽ cập nhật đầy đủ những đóng góp, giúp đỡ quý báu của bạn đọc trong mục này,

 

Xin chân thành cảm ơn,

                                                                                  Bình Dương, tháng 8 năm 2018
                                                                   Ban quản trị trang Web : thuongmaitruongxua.vn