Sách thiếu nhi Liên Xô

Bác sỹ Ai-bô-lít (1984)

Bác sỹ Ai-bô-lít (1984)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

06-02-2024 03:36:44

Kiến và chim bồ câu (1984)

Kiến và chim bồ câu (1984)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

06-02-2024 03:36:42

Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Bu-ra-ti-nô (1978)

Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Bu-ra-ti-nô (1978)

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1978

06-02-2024 03:36:39

Cánh buồm đỏ thắm (1984)

Cánh buồm đỏ thắm (1984)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

06-02-2024 03:36:36

Cây xanh rì rào (1989)

Cây xanh rì rào (1989)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1989

06-02-2024 03:36:34

Chuyện phiêu lưu của Mít đặc và các bạn (1986)

Chuyện phiêu lưu của Mít đặc và các bạn (1986)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1986

06-02-2024 03:36:31

Ti-mua và đồng đội (1985)

Ti-mua và đồng đội (1985)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1985

06-02-2024 03:36:29

Thuyền trưởng đơn vị (1984)

Thuyền trưởng đơn vị (1984)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

06-02-2024 03:36:27

Niềm vui cả nhà ta (1988)

Niềm vui cả nhà ta (1988)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

06-02-2024 03:36:25

Thép đã tôi thế đấy (1987)

Thép đã tôi thế đấy (1987)

NXB: NXB APN

Năm XB: 1987

06-02-2024 03:36:22

Ở xứ cỏ rậm (1988)

Ở xứ cỏ rậm (1988)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

06-02-2024 03:36:19

Con người trở thành khổng lồ (1982)

Con người trở thành khổng lồ (1982)

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1982

06-02-2024 03:36:17

Chuyện kể về kim loại (1989)

Chuyện kể về kim loại (1989)

NXB: NXB Mir Mát-xcơ-va

Năm XB: 1989

06-02-2024 03:36:15

Người bạn kiên nghị (1988)

Người bạn kiên nghị (1988)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

06-02-2024 03:36:12

Chú bé Mi-sca (1988)

Chú bé Mi-sca (1988)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

06-02-2024 03:36:10

Những cuộc phiêu lưu của Xê-muy-en-pinh (1982)

Những cuộc phiêu lưu của Xê-muy-en-pinh (1982)

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1982

06-02-2024 03:36:07

Những mẩu chuyện về Lê-nin (1987)

Những mẩu chuyện về Lê-nin (1987)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1987

06-02-2024 03:36:05

Truyện ngắn Xô Viết (1990)

Truyện ngắn Xô Viết (1990)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1990

06-02-2024 03:35:03

Cuộc đời của Lê-nin (1980)

Cuộc đời của Lê-nin (1980)

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1980

06-02-2024 03:35:01

Bột mì vĩnh cửu (1984)

Bột mì vĩnh cửu (1984)

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

06-02-2024 03:34:59