Bản scan sách văn học miền Bắc xưa

Vừa đi đường vừa kể chuyện (1976)

Vừa đi đường vừa kể chuyện (1976)

NXB: NXB Sự thật

Năm XB: 1976

06-02-2024 03:12:29

Tiếng hát trên lò cao (1962)

Tiếng hát trên lò cao (1962)

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1962

06-02-2024 03:12:27

Trận địa quê hương (1972)

Trận địa quê hương (1972)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1972

06-02-2024 03:12:25

Trong làng nhỏ (1972)

Trong làng nhỏ (1972)

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1972

06-02-2024 03:12:23

Về một mùa gió thổi (1983)

Về một mùa gió thổi (1983)

NXB: NXB Tác phẩm mới

Năm XB: 1983

06-02-2024 03:12:21

Thức với miền Nam (1972)

Thức với miền Nam (1972)

NXB: NXB Việt Bắc

Năm XB: 1972

06-02-2024 03:12:18

Tấm lòng hậu phương (1971)

Tấm lòng hậu phương (1971)

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1971

06-02-2024 03:12:16

Sưởi ấm tình quê (1996)

Sưởi ấm tình quê (1996)

NXB: UBND xã Ninh Giang (Hoa Lư - Ninh Bình)

Năm XB: 1996

06-02-2024 03:12:13

Sao cho trọn vẹn (1970)

Sao cho trọn vẹn (1970)

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1970

06-02-2024 03:11:09

Niềm vui thiêng liêng (1971)

Niềm vui thiêng liêng (1971)

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1971

06-02-2024 03:11:06

Miền quê quan họ (1981)

Miền quê quan họ (1981)

NXB: NXB Tác phẩm mới

Năm XB: 1981

06-02-2024 03:11:03

Khúc ca mới (1966)

Khúc ca mới (1966)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1966

06-02-2024 03:11:00

Dũng cảm đảm đang (1968)

Dũng cảm đảm đang (1968)

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1968

06-02-2024 03:08:22

Bút chiến đấu (1960)

Bút chiến đấu (1960)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1960

06-02-2024 03:08:19

Thuốc đắng dã tật (1980)

Thuốc đắng dã tật (1980)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1980

06-02-2024 03:08:15

Chiều sâu quê hương (1976)

Chiều sâu quê hương (1976)

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1976

06-02-2024 03:08:09

Ở hai đầu đất nước (1979)

Ở hai đầu đất nước (1979)

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1979

06-02-2024 03:08:02

Những việc bình thường (1962)

Những việc bình thường (1962)

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1962

06-02-2024 03:07:57

Những bà giáo thời xưa (1988)

Những bà giáo thời xưa (1988)

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1988

06-02-2024 03:07:53

Người sông Gianh (1965)

Người sông Gianh (1965)

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1965

06-02-2024 03:07:49