Bản scan sách văn học miền Bắc xưa

Ngôi sao màu đỏ (1973)

Ngôi sao màu đỏ (1973)

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1973

06-02-2024 03:07:43

Nghe tiếng gà trên điểm chốt (1975)

Nghe tiếng gà trên điểm chốt (1975)

NXB: NXB Văn nghệ giải phóng

Năm XB: 1975

06-02-2024 03:07:38

Mùa xuân em tiễn anh đi (1973)

Mùa xuân em tiễn anh đi (1973)

NXB: NXB Thanh niên

Năm XB: 1973

06-02-2024 03:07:35

Mùa dưa hấu (1971)

Mùa dưa hấu (1971)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1971

06-02-2024 03:07:31

Đội ngũ hôm nay (1965)

Đội ngũ hôm nay (1965)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1965

06-02-2024 03:07:28

Cô gái tiền phong (1967)

Cô gái tiền phong (1967)

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1967

06-02-2024 03:07:23

Cô gái Mèo (1972)

Cô gái Mèo (1972)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1972

06-02-2024 03:07:20

Cành mận trắng (1975)

Cành mận trắng (1975)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1975

06-02-2024 03:07:16

Lục súc mới tranh công (1956)

Lục súc mới tranh công (1956)

NXB: Vụ thông tin đại chúng xuất bản

Năm XB: 1956

06-02-2024 03:05:05

Hãy nhớ lấy lời tôi (1964)

Hãy nhớ lấy lời tôi (1964)

NXB: NXB Thanh niên

Năm XB: 1964

06-02-2024 03:05:02

Gió và lửa (tập thơ - 1982)

Gió và lửa (tập thơ - 1982)

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1982

06-02-2024 03:05:00

Đường chúng ta đi (tập thơ - 1962)

Đường chúng ta đi (tập thơ - 1962)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1962

06-02-2024 03:04:58

Dòng than mới (tập truyện ngắn 1969)

Dòng than mới (tập truyện ngắn 1969)

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1969

06-02-2024 03:04:55

Dòng sông (tập truyện ngắn - 1974)

Dòng sông (tập truyện ngắn - 1974)

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1974

06-02-2024 03:04:53

Đổi đời (tập hồi ký - 1964)

Đổi đời (tập hồi ký - 1964)

NXB: NXB Thanh niên

Năm XB: 1964

06-02-2024 03:04:51

Đầu súng trăng treo (tập thơ - 1966)

Đầu súng trăng treo (tập thơ - 1966)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1966

06-02-2024 03:04:48

Đất ta dậy rồi (tập truyện - 1972)

Đất ta dậy rồi (tập truyện - 1972)

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1972

06-02-2024 03:04:46

Chân trời xa (tập truyện ký - 1977)

Chân trời xa (tập truyện ký - 1977)

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1977

06-02-2024 03:04:44

Bốn mùa hoa (tập thơ - 1975)

Bốn mùa hoa (tập thơ - 1975)

NXB: NXB Việt Bắc

Năm XB: 1975

06-02-2024 03:03:42

Bên cửa sổ máy bay (tập thơ - 1985)

Bên cửa sổ máy bay (tập thơ - 1985)

NXB: NXB Tác phẩm mới

Năm XB: 1985

06-02-2024 03:03:39