Đầu súng trăng treo (tập thơ - 1966)

Đầu súng trăng treo (tập thơ - 1966)

Tập thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Chính Hữu, viết về chiến tranh và người lính

Tác Giả: Chính Hữu

NXB: NXB Văn học

Năm XB:

Nội dung khác

Số 20

Số 20

NXB:

Năm XB:

06-02-2024 03:37:29

Số 19

Số 19

NXB:

Năm XB:

06-02-2024 03:37:27

Số 18

Số 18

NXB:

Năm XB:

06-02-2024 03:37:25

Số 17

Số 17

NXB:

Năm XB:

06-02-2024 03:37:23