Dấu ấn Rồng thiêng (bộ 2-35 tập)

 Truyện tranh Nhật Bản