Truyện Tranh

Anh em hồ lô (6 tập)

Anh em hồ lô (6 tập)

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1992

Asari tinh nghịch (100 tập)

Asari tinh nghịch (100 tập)

NXB: NXB Văn hóa thông tin

Năm XB: 2003

Quyền vương Tinawa (15 tập - 1999)

Quyền vương Tinawa (15 tập - 1999)

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Ô Long viện (12 tập)

Ô Long viện (12 tập)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 2010

Chúa sơn lâm (5 tập - 1995)

Chúa sơn lâm (5 tập - 1995)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Bác Ba Phi (2 tập - 1998)

Bác Ba Phi (2 tập - 1998)

NXB: NXB Mũi Cà Mau

Năm XB: 1998