Truyện đọc dành cho thiếu nhi xưa

Truyện ngắn : Ai là bạn tốt (1978)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1978

Truyện : Rô bin xơn cơ ru xô (1986)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1986

Truyện ngắn : Bầu trời trò chuyện (1979)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1979

Truyện ngắn : Cô giáo vỡ lòng (1967)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1967

Truyện ngắn : Cô kiến trinh sát (1972)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1972

Truyện ngắn : Con chim sâu (1979)

NXB: Văn nghệ Minh Hải

Năm XB: 1979

Truyện ngắn : Con mèo rét (1972)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1972

Truyện ngắn : Đến những nơi xa (1968)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1968

Truyện ngắn : Đỗ con (1969)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1969

Truyện ngắn : Hoa phượng (1978)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1978

Truyện ngắn : Mẹ gà con vịt (1994)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1994

Truyện : Mùa xuân tương lai (1981)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1981

Truyện ngắn : Quả xanh quả chín (1971)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1971

Truyện ngắn : Xe lu và xe ca (1982)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1982

Đàn cuốc (Truyện ngắn - 1978)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1978

Bài hát tò vò (Kim Đồng 1986)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1986