Chú búp bê

DS Bài Viết

Tác Giả:

Chú búp bê

Ở Đức về

Người xứ lạnh

Rất khỏe mạnh

Chú mặc áo  

Thêu con sáo

Bằng dạ xanh        

    

                                      

Em cũng thích

Quỳnh rất chiều

Hoa càng yêu                                            

Cất vào tủ

                                           

Cho chú ngủ

Trên đệm bông

Đắp chăn hồng

Trông càng đẹp

                                                                                       
                                                                                                

 

ĐẶNG DIỆU THÚY – 11 TUỔI