Hình ảnh lịch sử mới công bố về chuyến bay vào vũ trụ của Phạm Tuân

DS Bài Viết

Tác Giả:

Cách đây 35 năm, ngày 23/7/1980, nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân của Việt Nam và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vichtor Vaxilievich Gorbatko đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ.

 

Phi công vũ trụ Phạm Tuân tại trạm huấn luyện.

 Nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân và Gorbatko tại trạm huấn luyện.

 Ngày 23/7/1980, nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân của Việt Nam và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vichtor Vaxilievich Gorbatko đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp 37. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN).

 Ngày 31/7/1980, sau 1 tuần bay trên vũ trụ, 2 nhà du hành vũ trụ đã trở về trái đất an toàn. (Ảnh: Quang Thành/TTXVN).

 Hai nhà du hành vũ trụ trở về tại sân bay Vũ trụ Baikonur ngày 4/8/1980. (Ảnh: Quang Thành/TTXVN).

Người thân đón hai nhà du hành vũ trụ trở về tại sân bay Vũ trụ Baikonur ngày 4/8/1980. (Ảnh: Quang Thành/TTXVN).

 

 

Theo VIETNAM PLUS