Làn khói bếp

DS Bài Viết

Tác Giả:

Ngọn khói đến là nghịch

Thích lang thang khắp nơi

Bay tít tận bầu trời

Lạc vào trong mây trắng 

 

 

Buổi chiều sắp tắt nắng

Mẹ nhóm lửa thổi cơm

Bay lên làn khói biếc

Nồi cơm mới thơm thơm

 

               

Khói như người ú tim

Với mái nhà mảnh khảnh

Như chân mây đậu xuống

Trông lúc xa lúc gần

                 

Khói đi chơi bần thần

Chỉ khi mẹ nhóm lửa

Là khói về trước cửa

Ngoan ngoãn trên mái nhà…

                                                                 

 

TRẦN THÁI THỊ MINH TÂM

HỌC SINH LỚP 6