Lên phường lĩnh thưởng

DS Bài Viết

Tác Giả:

Hôm nay

Trong bốn bức tường nung lửa        

Tôi đã tan thành nước 

 

Phần thưởng thì chả dùng được

Vì vở có những năm li

Trường tôi dùng vở bốn li

 

Chỉ có hai bút chì 2B

Mẹ cứ bảo

Đừng cho vở nữa

 

 

Thật lạ lùng

Vì tặng cũng như cho

Không có gì khác nhau ngoài cử chỉ

Trong hội trường

Những người già đọc thơ

Hát

Và phát biểu

Trong khi trẻ con nhễ nhại mồ hôi

Có vài đứa gượng cười

Vỗ tay lẹt đẹt

Có vài đứa ra khỏi phòng

Tôi cũng vậy

 

Tôi lên rồi lại xuống

Tôi chờ mãi chờ mãi

Họ cứ phát biểu hoài

Sao họ không thấy mỏi...

 

 

Bùi Thanh Hương