Mẹ đi cấy

DS Bài Viết

Tác Giả:

Mẹ đi cấy lúa

Từ sáng tinh mơ

Đến giữa buổi trưa

Mới xong một nửa 

 

Cái nắng đồng lúa

Làm mẹ rát lưng

Hai tay con bưng

Nước chè đặc sánh

 

256. Tìm hiểu về cây lúa và nghề trồng lúa xưa ở Việt Nam – Lược Sử Tộc Việt

 

Mời mẹ uống nhanh

Cho dịu cơn nóng

Cây ơi rộng bóng

Che cho mẹ giùm

 

Bàn tay con vẫy

Gió mát vào đồng

Con mương xanh trong

In trong mắt mẹ.

                                                                               
                                                             

 

NGÔ MINH HẰNG – 12 TUỔI