Mẹ già

DS Bài Viết

Tác Giả:

 

Lưng mẹ đã còng

Cau thì vẫn thẳng

Cau ngọn xanh rờn

Mẹ đầu bạc trắng

Cau ngày càng cao

Mẹ ngày càng thấp

Cau gần với trời

Mẹ thì gần đất

 

   
Ngày con còn bé

Cau mẹ bổ tư

Giờ cau bổ tám

Mẹ còn ngại to

 

Một miếng cau khô

Khô gầy như mẹ

Con nâng trên tay

Không cầm lệ được

          
Ngẩng hỏi trời vậy

Sao mẹ ta già?

Không một lời đáp

Mây bay về xa

 

 

NGUYỄN  THỊ  HỒNG

LỚP 4A – TIỂU HỌC QUYẾT TÂM, THỊ XÃ SƠN LA- TỈNH SƠN LA

NĂM HỌC  2004 – 2005