Một giờ làm quan (2003)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Phim phản ánh hiện thực pha chút hài hước, thời kỳ đổi mới sau bao cấp, thời đó, 1 người làm quan cả họ được nhờ. Phải cái " ông quan " trong phim này thật thà quá nên nhiều lúc đến là đau đầu với họ hàng chòm xóm