Người thổi tù và hàng tổng (2001)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Bộ phim khá hài hước về anh Kiên, bỗng dưng được bầu lên làm trưởng thôn. Để giải quyết những công việc trong thôn, đôi khi trưởng thôn Kiên đã đưa ra những giải pháp " cười đau cả bụng"