Sa ngã (1997)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Những bạn trẻ trước những tệ nạn xã hội, trước những cám dỗ của cuộc đời, nếu không đủ bản lĩnh để vượt qua, là đã tự chôn vùi sự nghiệp và của sống của chính mình