THẰNG BẠN XẤU SỐ

DS Bài Viết

Tác Giả:

Tặng bạn Hiểu

Hôm qua còn học nhóm

Hôm nay nó đi rồi

Trưa, mò cua, phải cảm

Bị dòng nước cuốn trôi,

Thảm cảnh mò cua bắt ốc - Người Việt Xa Quê

Nó từ giã cõi đời

Về nơi xa vời vợi

Để lũ bạn chới với

Buồn chẳng nói lên lời,

 

Mộ nó nằm giữa trời

Bên cánh đồng phất phới

Lúa vỗ về an ủi

Thằng bé bớt ngậm ngùi…….

 

Nguyễn Đương