Thành tích biểu Trung học đệ nhị cấp (1973)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Trường Trung Học Quang Trung Bình Khê (tỉnh Bình Định)
Chứng chỉ tú tài phần thứ nhất (1972) 
Tư liệu từ web cựu học sinh Trung Học Quang Trung - Bình Khê (tỉnh Bình Định)
Xin chân thành cảm ơn các anh chị!