(Thơ) Bạn cũ trường xưa

DS Bài Viết

Tác Giả:

.............
Vài ba hôm nữa, sang năm mới
chợt thấy bâng khuâng nhớ bạn bè
nhớ đất Tam Kỳ mưa tháng Chạp
những con đường đất lấm chân quê  

thương ngôi trường cũ, cây đa cũ
xa lắc thời gian tiếng gọi về
hàng phượng đã già theo bụi phấn
trơ cành lầm lũi dáng người đi  

tên trường ngày trước ai bôi xoá
đám học trò xưa vẫn khắc ghi
kỷ niệm đầu đời luôn rực rỡ
đường xa mờ nhạt dấu kinh kỳ  
bốn phương lạc bước chân trời lạ
bằng hữu mơ màng trong cỗ thi.


 
Nhà thơ Mạc Phương Đình
Xin chân thành cảm ơn anh!