(Thơ) BỐ LÀ THỢ CẮT TÓC

DS Bài Viết

Tác Giả:

...................
Tóc tôi chờm quá mang tai
“Đàn ông ai để tóc dài vậy đâu
Thôi ra ngoài ghế ngồi mau
Để bố cắt tỉa, trước sau gọn gàng”
Đợi tôi ngồi ghế đàng hoàng
Bố cầm cây kéo nhẹ nhàng đưa tay
Từng cụm tóc nhỏ khẽ bay
Từ từ rơi xuống đất ngay chân mình
Thằng em tôi đứng ngoài rình
Xem anh cắt tóc sự tình ra sao…
Tóc tôi đã được hớt cao
Đầu óc nhẹ nhõm, nó vào tỉ tê
“Bố ơi cắt tóc cắt tóc con đi,
Giống cậu bé ở tivi hoạt hình”
Bố xoa đầu nó cười hiền
“Tháng sau tóc rậm, tới phiên con mà
Tóc mới mấy sợi lòa xòa
Bố cắt đi chẳng hóa là ông sư” .


 
 
 
Nguyễn Đương