(Thơ) CÂY BỒ KẾT

DS Bài Viết

Tác Giả:

..............
Ngay trước ngõ nhà tôi
Ông trồng cây bồ kết
Đã qua nhiều cái Tết
Cây bắt đầu nở hoa
Xui xẻo đến thật là…
Cây lại toàn hoa đực…
Ông thấy cũng hơi bực
Nhưng chẳng lỡ chặt cây
Ong bướm kéo về đây
Xén tóc cùng sum vầy
Nô đùa rồi vung vẩy
Thân cây chùm gai nẩy
Bà bẻ khêu ốc hương
Bóng cây xòe ra đường
Bọn trẻ ngồi hóng mát
Trên cành ve sầu hát
Thằng bạn trèo nhanh sao
Bắt xén tóc buộc vào
Sợi dây mang bỏ bịch.
Mắc điện, xã khuyến khích
Người dân chặt cây cao
Ông tôi đành cầm dao
Cây bồ kết đổ nhào…
Mà tôi đâu có biết..
Học về chợt nuối tiếc
Không còn thấy bóng cây
Đứng tỏa bóng nơi này
Cho bọn tôi đùa nghịch.


 
Nguyễn Đương