(Thơ) CHIẾC LƯỢC DÀY

DS Bài Viết

Tác Giả:

..............
Tớ đây là chiếc lược dày
Dùng chải gàu, chấy bám đầy tóc em
Cái thuở còn bé lem nhem
Mấy ngày chắc cũng chẳng thèm tắm luôn
Tóc tai thì để lôm côm
Sáng không buồn chải, đến hôm hôi mù
Tắm thì toàn nước ao tù
Bọn chấy, bọn rận nhấp nhô trên đầu
Cả ngày ngứa ngáy, đến rầu
Dùng tớ mà chải, chấy, gầu rớt ngay
Ấn đầu bọn nó liền tay
Nổ đánh cái đét vui tai vô cùng.
Nhiều đứa lắm chấy hãi hùng.
Vai bò lổm ngổm, rợn rùng quá đi
Tớ đây chẳng ngại chuyện chi
Chải gầu, bắt chấy, xá gì công lao
Chỉ mong các bạn làm sao
Vệ sinh, tắm rửa, chấy nào dám chui
Đầu tóc sạch sẽ, tớ vui
Cho dù thất nghiệp, ngủ vùi cũng cam ^^


 
Nguyễn Đương