(Thơ) CHỌI GÀ

DS Bài Viết

Tác Giả:

.............
Ngoài ngõ thằng bạn gọi oang oang
“ Mày vác gà chọi ra đầu làng
Bọn nó đang ngồi sân bóng đợi
Tao chạy ù về mang gà sang”
 
Gần trưa, trời rọi nắng chang chang
Lũ bạn hai bên xếp hai hàng
Gà tôi sáp tới, gà kia lảng
Bốn cẳng giao nhau, tới tấp phang


 
Giữa hiệp phòng thủ quá hở hang
Bị ăn một  đòn mạnh vào mang
Đau quá gà tôi chạy thục mạng
Bỏ chủ ngẩn ngơ, đứng bẽ bàng! 
Nguyễn Đương