(Thơ) Cũ...

DS Bài Viết

Tác Giả:

Kính tặng cô giáo Nguyễn Hạ Quyên

Chiều lại mưa...

Học trò cũ nhớ về cô giáo cũ

Kể từ ngày học trò cũ đi xa

Cô giáo cũ vẫn ở ngôi trường cũ

Vẫn lặng thầm... đưa học trò cập bến đỗ thành công

 

Chiều lại mưa...

Cô giáo cũ bây giờ có khỏe không?

Vết thương lòng còn đau khi trái gió

Nhớ về cô... nhớ về thời hoa đỏ

Học trò buồn viết tâm sự thành thơ

Học trò cũ bây giờ bắt đầu mơ

Bắt đầu buồn và nhớ những lời xưa cô dạy

Và ân hận về ngày xưa biết mấy

Tuổi nông nổi, không nghe lời dạy của cô

 

Chiều lại mưa...

Cơn mưa cuối mùa thu

Không ai thấy cô giáo về trường nữa

Học trò cũ cũng thôi về trường cũ

Sân trường vắng...

                 đọng chút buồn và một chút nhớ thương

 

Văn Ánh Ngọc
Trường THPT Thống Nhất B, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
Xin chân thành cảm ơn em!