(Thơ) ĐẬP CÀO CÀO

DS Bài Viết

Tác Giả:

...............
Mùa thu trời thật trong xanh
Bờ mương cỏ dại mọc quanh um tùm
Rau,  khoai từng luống, từng lùm
Đậu tương kết quả thành chùm đong đưa
Sương sớm còn đọng lưa thưa
Lúa mùa đang lớn, đòng vừa trổ bông
Cào cào bay khắp cánh đồng
Con đậu bờ cỏ, con ngồng cải dưa
Con bay vào tận ruộng ngô
Con chui ruộng lúa, con bò ruộng khoai
Bọn tôi tay thì cầm chai
Tay thì cầm vỉ hoặc vài thanh tre
Bước lại chân nhón im re
Cào cào đang đậu, chẳng nghe thấy gì
Bất ngờ vỉ đập tức thì
Cào cào nát cánh, đứng ì ra luôn
Có con thân mình rách bươm
Con thì nát bét, thảm thương vô cùng
Bỏ trong chai cố vẫy vùng
Miệng chai đậy nút mất công thôi mà
Đầy chai tôi mang về nhà
Rồi vặt càng, cánh để bà đem rang
Thêm lá chanh vị giòn tan
Món ngon thơm nức trong làn hương bay.

 
 
 
Nguyễn Đương