(Thơ) MÈO LƯỜI ĂN VỤNG

DS Bài Viết

Tác Giả:

................
Nhà nuôi con mèo mướp
Bắt chuột thì đại lười
Chỉ chuyên rình ăn vụng
Mọi người rượt hết hơi
Sáng thi mệt tả tơi
Về muộn, nhà không đợi
Mẹ phần cơm xong rồi
Úp lồng bàn để nguội.
Ngửi hơi, mèo lần tới
Lấy bàn chân mơi mơi
Đi thi về tới nơi
Bắt gặp, chẳng nghĩ ngợi
Tôi cầm chổi đầu hồi
Vung tay vụt túi bụi
Mèo ta đau ngã chúi
Chổi vụt trúng thân, đùi
Bèn tìm ngay cách lủi
Coi như hôm nay xui ^^


 
 
Nguyễn Đương