(Thơ) NGHỈ HÈ

DS Bài Viết

Tác Giả:

..............
Sân trường dậy lên những tiếng ve,
Bạn bè thầy cô đã nghỉ hè
Cây bàng hoa nở trong vòm lá
Lớp học buồn thiu, vắng tiếng ca

Bảng tin lặng im đứng đằng xa
Bầy chim ríu rít trên mái nhà
Các bạn học sinh đâu rồi nhỉ?
Sao chẳng cùng vui với chúng taCánh đồng lúa chín phía đằng xa
Bọn trẻ đùa trong ánh chiều tà
Hoàng hôn nắng chiếu hồng đôi má
Nghỉ hè, bêu nắng, sạm cả da!
 
Nguyễn Đương