(Thơ) TỔ CHIM NON

DS Bài Viết

Tác Giả:

..................
Gặt lúa về qua cổng
Bác cho ổ chim non
Tụi nó bé tí hon
Cái miệng thì đỏ hỏn
Đói mồi lại há tròn

Vo cám thành từng hòn
Giữ miệng chim tôi bón
Bọn nó liền nuốt gọn
Chắc vì thấy khá ngon
Cả ngày nhóc lon ton
Vần vò chim đến tội
Suốt từ sáng đến tối
Tha tổ chim khắp nơi

Thiếu chim mẹ ủ hơi
Chẳng quen chỗ ở mới
Từng chú chim lìa đời
Nhóc âu sầu chới với...

Trong lòng buồn vời vợi
Suốt mấy ngày chẳng vơi
Chim mẹ chắc còn đợi
Đàn con cuối phương trời.

 
Nguyễn Đương