(Thơ) TÒ VÒ XÂY TỔ

DS Bài Viết

Tác Giả:

.............
Xung quanh lỗ thông gió
Mọc mấy tổ tò vò
Tụi nó vo đất nhỏ
Xây thành cái tổ to

Hàng ngày chăm thứ lo
Tìm từng bụi cây cỏ
Bắt những con sâu đo
Cho đàn con nằm ổ
Thỉnh thoảng tôi ngửa cổ
Ngắm tò vò bay qua
Thân làm mẹ làm cha
Chăm con bao vất vả

Nửa tháng thu thành quả
Tò vò con chui ra
Đập cánh rồi bay xa
Đến những miền đất lạ
Trong lòng thầm cảm tạ
Mẹ cha cùng mái nhà.
 
Nguyễn Đương