Trung học Thủ Đức (1965 - 1975)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Trung học Thủ Đức thuộc thành phố Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh


Học sinh khóa 1 chụp hình kỷ niệm cùng thầy Nguyễn Trang Quốc (1965)Trại Tết của khóa 1 (1968)Học trò lớp 12 đi picnic với thầy Hồ Vạn Chung ở bờ sông Đồng Nai (1970) 
Ảnh của các cựu học sinh trường Trung Học Thủ Đức
Xin chân thành cảm ơn các anh chị!