Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954 – 1975)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Năm 1954, ngay sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, hòa bình được lập lại ở miền Bắc, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã chủ trương thành lập một hệ thống Trường học miền Nam trên đất Bắc. Đây là những trường dành riêng cho các em nhỏ miền Nam (từ 4, 5 tuổi đến 16, 17 tuổi) là con em cán bộ, bộ đội, các gia đình chính sách được các địa phương ở miền Nam chọn gửi ra để học tập chuẩn bị cho sự nghiệp cách mạng miền Nam và xây dựng đất nước sau này. 

Tuy chỉ tồn tại 21 năm (1954 – 1975) nhưng khi kết thúc nhiệm vụ lịch sử của mình, các Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã mang lại những kết quả to lớn trong việc đào tạo nên những “hạt giống đỏ” cho đất nước và để lại trong lòng người dân Việt Nam những tình cảm vô cùng thiêng liêng tốt đẹp về một thế hệ học sinh miền Nam .

 


Tập thể thầy trò lớp 2, trường Học sinh Miền Nam số 18 (1956)Trường Học sinh miền Nam số 1 Đông Triều (Quảng Ninh)Bác Hồ về thăm và nói chuyện với giáo viên, học sinh các trường học sinh miền Nam tại Hải Phòng.

Nữ sinh trường Học sinh miền Nam số 8 Hải Phòng


Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm tại trường học sinh miền Nam (người đứng thứ hai từ phải sang trái)
Lớp 4A trường HSMN số 1 tại chợ Chuông, Hà Đông, 1957Bác Hồ thăm học sinh miền Nam ở Thanh HóaBác Hồ với thiếu nhi miền Nam Tết 1969.Bác Hồ và Bác Tôn chụp ảnh với đoàn thiếu nhi dũng sĩ miền NamThẻ học sinh miền Nam tại Đông Triều Quảng Ninh

 
Nguyễn Đương tổng hợp