Trường nữ trung học Hồng Đức, Đà Nẵng (1967 - 1975)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Trường được lập ra vào cuối năm 1967, sau khi niên khóa 67-68 đã bắt đầu, từ niên khóa 1973-1974 đổi thành trường nữ trung học Hồng Đức. Sau 1975 trường đổi thành trường Đại học sư phạm. 
Hình ảnh từ cựu học sinh các khóa của trường
Xin chân thành cảm ơn các anh chị!