Trường nữ trung học Trưng Vương, Sài Gòn (1954 - 1975)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, trường được thành lập năm 1954 khi một số giáo viên học sinh trườngTrưng Vương Hà Nội di cư vào Sài Gòn theo Hiệp định Genève . Sau giải phóng 1975, trường đổi tên thành trường THPT Trưng Vương, nhận cả nam học sinh vào học.


Hàng năm, trường đã chọn ra 2 nữ sinh đẹp nhất đóng vai Hai Bà Trưng để diễu hành trong ngày giỗ 6 tháng 2 âm lịchTrường Trưng Vương ngày nay

Nguyễn Đương tổng hợp