Trường PTTH Đông Hưng Hà, lớp 12A (niên khóa 1996 - 1999)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Trường PTTH Đông Hưng Hà thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình


Cả lớp chụp hình kỷ niệm dưới sân trườngDãy nhà sau trường những ngày cuối năm, khi thầy cô và bạn bè đã nghỉ ăn Tết


 
Ảnh từ FB Trường PTTH Đông Hưng Hà